TLMOČNÍČKA / PREKLADATEĽKA

Z / DO FRANCÚZSKEHO JAZYKA

SLUŽBY

Tlmočenie z / do francúzskeho jazyka:

KONZEKUTÍVNE

TLMOČENIE

SIMULTÁNNE

TLMOČENIE

ŠUŠOTÁŽ

SPRIEVODNÉ

TLMOČENIE

rečník prednáša svoj príspevok po určitých častiach, tlmočník ho následne pretlmočí. Ako pomôcka slúži robenie si poznámok, tzv. tlmočníckeho zápisu. Využíva sa pri rôznych rokovaniach a pracovných poradách, príhovoroch, workshopoch, prednáškach, diskusiách, prezentáciách, apod.

 rečník hovorí a tlmočník bezprostredne tlmočí jeho prejav za pomoci tlmočníckej techniky (pri tomto druhu tlmočenia sa v zásade vyžadujú dvaja tlmočníci). Využíva sa na konferenciách, školeniach, seminároch, ako aj na medzinárodných  podujatiach s väčším počtom účastníkov, kedy sa tlmočí do viacerých jazykov naraz.

je druh simultánneho tlmočenia šeptom, kedy tlmočník sedí pri poslucháčovi (max. medzi 2 poslucháčmi) a potichu tlmočí (priamo do ucha). Nevyužíva sa tu tlmočnícka technika.

využíva sa pri sprevádzaní klienta na podujatiach ako veľtrhy a výstavy, na obchodných cestách – návštevách firiem,  na spoločenských podujatiach v menej formálnej atmosfére – pracovné obedy, prehliadky.

Vzhľadom na to, že kvalitu tlmočníckeho výkonu ovplyvňuje aj adekvátna príprava, uvítam, ak mi klient vopred poskytne relevantné podklady
alebo materiály na oboznámenie sa s tlmočenou problematikou a zaužívanou terminológiou.

Preklady z / do francúzskeho jazyka:

VYKONÁVAM ODBORNÉ PREKLADY RÔZNYCH DOKUMENTOV:

 

 

Nemám pečiatku súdneho prekladateľa/tlmočníka.

firemná oblasť

 

zápisnice, správy, zmluvy, ponuky, prednášky,
prezentácie, interné dokumenty, referáty,
obchodná korešpondencia, e-maily, webové stránky, ap.

technická oblasť

 

príručky, špecifikácie, návody, katalógy,
rôzne popisy, propagačné materiály, brožúry, ap.

Doplnkové služby podnikom:

Vedenie komunikácie medzi francúzskymi a slovenskými spoločnosťami, prieskumné cesty,  sprevádzanie francúzskych firiem
na slovenskom trhu, všeobecné poradenstvo, služby prispôsobené potrebám klientov.

MENU

SLUŽBY

KONTAKT

Nám. M. Benku 10

811 07  Bratislava

Slovenská republika