TLMOČNÍČKA / PREKLADATEĽKA

Z / DO FRANCÚZSKEHO JAZYKA

CENNÍK

Všeobecné informácie

 

Ceny za poskytnutie tlmočníckych a prekladateľských služieb sa odvíjajú od základného cenníka, od rozsahu, náročnosti, termínu dodania služby.

 

Všetky potrebné informácie Vám rada poskytnem telefonicky alebo e-mailom.

 

Cena za tlmočenie

 

Finálna cena sa dohodne s klientom podľa druhu, trvania a miesta tlmočenia, prípadne podľa ďalších podmienok.

 

Na požiadanie Vám rada vypracujem cenovú ponuku.

 

Cena za vyhotovenie prekladu

Cena za preklad sa stanovuje na základe počtu normovaných strán (1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier) zdrojového či cieľového textu. Závisí ďalej od jeho náročnosti, termínu vyhotovenia prekladu, rozsahu, grafickej úpravy textu.

 

Cena za doplnkové
služby podnikom

Koncová cena sa stanovuje na základe druhu a rozsahu požadovaných služieb, trvania a miesta, prípadne podľa ďalších podmienok.

 

Na požiadanie Vám rada vypracujem cenovú ponuku.

 

 

Spôsob platby

 

Prevodom na účet, prípadne v hotovosti.

 

Platobné podmienky a fakturácia sa uskutočňujú
v súlade s platnou legislatívou.

Nie som platcom DPH.

 

 

MENU

SLUŽBY

KONTAKT

Nám. M. Benku 10

811 07  Bratislava

Slovenská republika